اساسنامه جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

مقدمه
جهانگردي که در انديشه اسلامي همان سير در آفاق و انفاس ميباشد، از ديرباز با اشکال خاص خود در جوامع بشري وجود داشته که تدريجا مراحل تاريخي و سير تکاملي خود را تا عصر حاضر طي کرده است. اين پديده عموما بر عامل اساسي چون سفر و جابجايي استوار است که خود ناشي از گوناگوني رواني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي انسان ميباشد، بدين خاطر در راستاي اهداف سياستهاي جمهوري اسلامي ايران براي شناسناندن آن در سطــح بين المللي، با عنايت به اينکه صنعت توريسم امروزه در زمينه برقراري روابط اجتماعي و فرهنگي، تعادل بخش رواني در جوامع، تبيين هويت قوي و فرهنگي سنتي، کشف تمدن درخشان کشورها کمک شاياني ميکند و در برقراري روابط بين المللي و استحکام بخشيدن به صلح جهاني نقش مهمي را ايفا ميکند، با اذعان به اينکه ايران داراي امکانات و زمينه هاي بالقوه توريستي و سياحتي است و داراي موقعيت خاص –جهاني و جغرافيايي و برخورداري از جاذبه ها و چشم اندارهاي طبيعي و فرهنگي - هنري و يادمانهاي تاريخي و جاذبه هاي مذهبي و مراکز متعدد ميباشد، با توجه به اينکه صنعت توريسم امروزه به قدري در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورها اهميت دارد، اقتصاددانان انرا "صادرات نامريي" نام نهاده اند.
با عنايت به شتاب روزافزون دنيا به سمت جهاني شدن Globalization و دهکده جهاني Global Village نفش صنعت توريسم در اين زمينه‌، بسيار مهم است بر ان شديم تا جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي را با اهداف و سياست هاي ذيل تاسيس نماييم:

اهداف و سياست ها
1- توسعه و تقويت برنامه ها و فعاليت هاي گردشگري در ايران به منظور شناساندن هرچه بيشتر فرهنگ و تمدن ايراني – اسلامي در سطح جهان و در داخل کشور.
2- فعال نمودن راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي در زمينه مشارکت و همکاري و هماهنگي با دولت محترم جمهوري اسلامي ايران در زمينه گفتگوي تمدنها و سياستهاي ملي.
3- شناساندن فرهنگ و تمدن ايراني- اسلامي از طريق راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي
4- شناساندن هرچه بهتر نقاط ديدني اعم از مذهبي، تاريخي، هنري، طبيعي، تفرجگاهها و غيره.ترغيب خارجيان به منظور گذراندن اوقات فراغت و اشنايي و دوستي با يکديگر براي تحکيم و وحدت اقوام جهان.
5- فراهم ساختن بستر مناسب براي صدور انقلاب اسلامي از طريق راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي.
6- اشنا ساختن و بيدار نمودن ايرانيان به پيشينه قوي و يادمانهاي تاريخي کشورمان و تلاش در جهت تثبيت موقعيت و ابعاد فعاليتهاي راهنمايان تور.
7- تلاش در جهت رعايت حال گردشگران و حفظ اصول اخلاقي، برخورد اميخته با احترام و محبت.
8- ارائه اطلاعات صحيح و معتبر در زمينه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و تاريخي به گردشگران داخلي و خارجي.
9- برنامه ريزي کلان در زمينه صنعت توريسم کشور و همکاري نزديک با سازمان ايرانگردي و جهانگردي و سازمانهايي که در بخش توريسم کلا فعال هستند.
10- همکاري با مراکز دانشگاهي در داخل و خارج از کشور به منظور معرفي و تبادل دانشجو و معرفي هرچه بيشتر ايران اسلامي در ارتقا سطح دانش راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي.
11- تلاش در جهت ايجاد راهکارهاي لازمه براي ساختن اماکن مسکوني براي اعضاء تعاوني.

فعاليت ها
1- نظارت کلي بر فعاليت راهنمايان و استاندارد نمودن فعاليت آنان طبق روشهاي بين اللمللي. اموزشهاي علمي کاربردي و ارتقا سطح دانش و اگاهي راهنمايان ازطريق تشکيل سمينار و ميزگردهاي علمي، با حضور اساتيد دانشگاههاي داخل و خارج از کشور.
2- چاپ و نشر کتب در زمينه توريسم و يا صنايع ذيربط که ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با اين صنعت دارد.
3- ايجاد بخش پژوهش و تحقيق در زمينه هاي مرتبط با صنعت گردشگري و جهانگردي.
4- تلاش در جهت تثبيت وضعيت و احقاق حقوق راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي در نظام استخدامي کشوربر اساس قوانين جمهوری اسلامی ايران .
5- برقراري ارتباط مستمر و سازنده با کليه تشکلها و صنوف مرتبط با جهانگردي براي بهبود شرايط في مابين کارفرما و راهنما.
6- تشکيل کميته هاي علمي تخصصي براي امر کارشناسي و مشاوره در سيستم توريسم کشور
7- ايجاد صندوق تعاون براي بوجود اوردن استقلال مالي
8- بوجود اوردن يک شرکت سهامي عام براي سياستهاي مالي و اقتصادي
9- داير ساختن کلاسهاي اموزشي براي تربيت راهنمايان مبتدی.
10- ايجاد بانک اطلاعاتي در زمينه توريسم از سراسر دنيا
11- ارتباط با دانشگاههاي معتبر داخلي و خارجي و فراهم اوردن تسهيلات لازم در زمينه تحصيل راهنمايان و ارتقا سطح علمي انها طي دوره هاي اموزشي در سطح استانداردهاي بين المللي و WTO
12- شناسايي و جذب افراد علاقمند به شرکت در زمينه توريسم
13- فراهم آوردن فرصت هاي مساوي براي راهنمايان جهت بکار گیری آنان در تورهاي ورودي وخروجی و تخصصي.
14- انتشار مجلات در زمينه صنعت جهانگردي
15- معرفي راهنمايان به اژانسهاي مسافرتي جهت اشتغال زايي و استفاده بهينه از نيروهاي متخصص
16- رايزني مستمر با متوليان صنعت جهانگردي ازطريق حضور مستمر و دائم در سمينارها و کنفرانسهاي منطقه اي و جهاني
17- برگزاري تورهاي مسافرتي براي اشنايي راهنمايان با کليه اثار باستاني و سايتهاي تاريخي در ايران و خارج از کشور
18- برگزاري سمينارها و کنگره هاي داخلي و خارجي در زمينه صنعت توريسم
19- ايجاد شرکت تعاوني در شهرها و مراکز استانهاي کشور، خصوصا در شهرهايي که جاذبه توريستي دارند و نظارت کلي بر فعاليت آنها و تدوين قوانين اجرايي.
فصل اول

کليات
ماده 1– با توجه به اهداف و سياستها وظايف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور مصوب 1365 مجلس شوراي اسلامي و تصويب نامه هيات وزيران مصوب 1368 به منظور حفظ و حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي فرهنگي راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي که خود متضمن توسعه و رونق صنعت توريسم و موجب تقويت بنيان اقتصادي و نهايتا کمک به رونق اقتصاد کلان کشور مي باشد انجمني به نام جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي تشکيل مي گردد.
ماده 2 – مرکز اصلي جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي در تهران ميباشد و حوزه فعاليت ان محدوده جغرافيايي کل کشور جمهوري اسلامي ايران و جهان است.
ماده 3- اعضا جامعه به صورت برون مرزي و درون مرزي فعاليت خواهند نمود
ماده 4 – مدت خدمات جامعه نامحدود است.

فصل دوم
شرايط عضويت و منابع مالي
ماده 5 – عضويت در جامعه براي کليه اشخاصي که طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري داراي کارت راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي هستند اختياري است.کليه اعضا مکلفند مقررات اين اساسنامه وهمچنين ساير مقرراتي را که سازمان فوق تدوين و ابلاغ و برقرار مي شود رعايت نمايند.

ماده 6 شرايط عضويت :
الف - داشتن تابعيت جمهوری اسلامی و اهليت قانونی .
ب‌ - تدين به يکي از اديان رسمي کشور
ج- داشتن کارت راهنمايان ايرانگردي و جهانکردي معتبر از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.
د- مصاحبه با کمسيون فني تخصصي جامعه راهنمايان
و- نداشتن سابقه کيفري موثر و عدم شهرت به فساد اخلاقي و نداشتن پيشينه فعاليتهاي مضره
ز- صحت مزاج و عدم اعتياد به افيون و مواد مخدر
ن- آگاهي کامل از قدمت و مشخصات کليه اثار باستاني و اماکن ديدني کشور براي راهنمايان درون مرزي و اگاهي نسبي نسبت به ساير کشورها براي راهنمايان برون مرزي
ه - پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه بطور مرتب.
تبصره : ميزان و چگونگي پرداخت وروديه و حق عضويت به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعيين و لازم الاجرا مي باشد.
ماده 7- مرجع رسيدگي به شرايط عضويت و اعلام نظر نسبت به انطباق شرايط عضويت در مورد متقاضي با تصويب هيات مديره جامعه مي باشد.
ماده 8 - شرايط تعليق از عضويت يا سلب عضويت از اعضاء:
الف- ابطال کارت صادره از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.
ب‌- عدم پرداخت حق عضويت
ج- عدم رعايت مفاد اساسنامه و مرامنامه جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و دستور العمل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری .
ماده 9 - منابع مالي جامعه عبارتست از :
الف- وروديه براي هر عضو که فقط براي يکبار دريافت مي گردد.
ب‌- حق عضويت ساليانه اعضا در قبال اخذ قبض رسيد شماره دار پرداخت مي گردد
ج- کمکهاي داوطلبانه اعضاي جامعه يا غير اعضا و يا موسسات وابسته به سيستم توريستي کشور يا غير وابسته‌.

فصل سوم
ارکان جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي

ماده 10 - ارکان جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي عبارتست از:
1- هيات موسس
2 - مجمع عمومي
3- هيات مديره
4- مدير عامل
5- بازرسان
ماده 11- هيات موسس : مرکب از تعدادي از اشخاص حقيقي که داراي کارت معتبر راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي مي باشند هستند که تصميم به تاسيس جامعه گرفتند.اسامي و مشخصات انها در انتهاي اساسنامه درج گرديده.
أ‌- هيات موسس به عنوان اعضا دايمي جامعه قرار خواهد گرفت و ماداميکه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط رفتار مي نمايند از پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه معاف هستند.
ب‌- هيات موسس متصدي تاسيس جامعه و تهيه و تنظيم اساسنامه و کليه اموريکه براي راه اندازي و برگزاري اولين مجمع عمومي و انتخابات جامعه مي باشد اقدام نمايند.
ت‌- مبالغي که از جانب هيات موسس براي تاسيس و راه اندازي پرداخت مي گردد پس از برگزاري اولين مجمع عمومي و تعيين هيات مديره به هيات موسس پرداخت مي گردد. اعضاء هيات موسس هيچگونه ادعايي نسبت به حق السهم تاسيس و مسئوليت اجرايي نخواهند داشت.
ث‌- هيات موسس پس از تشکيل مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره منحل مي گردد و اعضاي هيات موسس به عضويت دائمي جامعه در خواهند امد و در صورت تمايل به شرکت در هيات مديره مطابق با شرايط و مندرج در اساسنامه ميتوانند کانديداي عضويت در هيات مديره بشوند.
ماده 12- مجمع عمومي جامعه مرکب از کليه اشخاص حقيقي که عضو رسمی جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي مي باشند و طبق قوانين مشمول مقررات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هستند.
أ‌- هيئت مديره جامعه مرکب از 9 نفر که طبق راي مجمع عمومي راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي و با اکثريت نسبي با راي مخفي از بين اعضا انتخاب مي شوند که اين انتخابات با حضور و نظارت نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران انجام ميپذيرد.
ب‌- بازرسان جامعه مرکب از 3 نفر که طبق راي مجمع عمومي راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي با اکثريت نسبي با راي مخفي انتخاب مي شوند که اين انتخابات با حضور و نظارت نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انجام مي پذيرد.

ماده 13 – مجمع عمومي عاليترين رکن جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي است که از اجتماع اعضاي حقيقي تشکيل ميشود و داراي دو نوع اجلاس است :
1- مجمع عمومي عادي
2- مجمع عمومي فوق العاده
ماده 14 – جلسات عمومي مجمع عادي با حضور حداقل نصف بعلاوه يک اعضاء رسميت خواهد داشت و در صورتي که اين حد نصاب در مرحله اول حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 30 روز از جلسه اول تشکيل مي گردد و با حضور حداقل يک سوم اعضاء رسميت مي يابد.
ماده 15 - تصميمات مجمع عمومي عادي در مرحله اول با اراء حداقل نصف بعلاوه يک افراد حاضر در جلسه و در مرحله دوم با اکثريت نسبي اراء حاضرين در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 16 – دعوت اعضاء براي حضور در جلسه مجمع عمومي علاوه بر درج در سايت itga.ir و نشريه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از اعضا صورت خواهد گرفت.
ماده 17 – در صورت استنکاف هيات مديره از دعوت مجمع عمومي به تشکيل جلسه بازرسان ميتوانند راسا نسبت به تشکيل مجمع عمومي از اعضاء دعوت نمايند.

ماده 18 – وظايف مجمع عمومي عادي بشرح زير ميباشد:
الف- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش هيات مديره و بازرسان
ب‌- بررسي و تصويب تراز مالي جامعه
ت‌- انتخاب اعضاء هيات مديره و بازرسان
ث‌- تعيين خط مشي جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي
ج‌- شور و اخذ تصميم در مورد کليه مسائلي که در دستور جلسه مجمع قراردارد مشروط به انکه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده نباشد.

ماده 19 – مجمع عمومي فوق العاده : بنا به دعوت هيئت مديره يا بازرسان و يا به تقاضاي کتبي حداقل نيمي از اعضاء تشکيل و اختيارات ان بشرح ذيل است:
الف- تغيير و اصلاح اساسنامه
ب‌- عزل اعضاء هيئت مديره و يا بازرسان
ج- تعيين و تصويب ميزان وروديه و حق عضويت اعضاء با تصويب مجمع عمومي عادي و نظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
د - اختیار تعيين محل مرکز اصلي و تغيير و تصويب و يا تفويض اختيار به هيئت مديره در اين زمينه .
ه - انحلال جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي و انتخاب اعضاء هيات تسويه
ماده 20 – جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با حداکثر سه چهارم أراء افراد حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.
تبصره: چنانچه مجمع عمومي فوق العاده بار اول نصاب لازم را بدست نياورد بار دوم به فاصله 30 روز با حضور حداقل نصف بعلاوه يک اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با حداکثر سه چهارم آراء حاضرين معتبر خواهد بود.
ماده 21 – هيات مديره و بازرسان ميتوانند در مواقع ضروري مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند.
ماده 22 – فاصله بين انتشار اگهي دعوت و تشکيل مجمع عمومي حداقل 15 و حداکثر 20 روز خواهد بود و آگهي هاي دعوت بايد در روزنامه هاي کثير ا لانتشار معين شده در اساسنامه درج شود.
ماده 23 – اخذ راي در مجامع عمومي علني است مگر در مواردي که در اساسنامه پيش بيني شده باشد.
ماده 24 – انتخاب هيئت مديره و بازرسان با راي کتبي و مخفي بايد صورت گيرد.

ماده 25 – ترتيب تشکيل و اداره جلسات مجمع عمومي:
الف- مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه ا ي مرکب از يک رئيس و يک نايب رئيس و يک منشي و دو ناظر اداره ميشود. رياست مجمع عمومي با رئيس هيئت مديره خواهد بود. در صورت عدم حضور رئيس هيات مديره رياست به عهده مسن ترين عضو هيات مديره خواهد بود. در مواقعي که انتخاب رئيس هيئت مديره و بعضي از اعضاي هيئت مديره در دستور جلسه باشد رئيس مجمع از بين اعضاء حاضر در جلسه با اکثريت نسبي انتخاب ميشود.
ب‌- از مذاکرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي توسط منشي تنظيم و به امضاء هيئت رئيسه مجمع خواهد رسيد.
ج- کليه صورت جلسات و ليست اسامي حاضرين در مجمع اعلام نتايج انتخابات فسخ اساسنامه تصويبي و تاييد صحت انتخابات بايد به امضاء هيئت رئيسه برسد.
د- مجامع عمومي نماينده قانوني کليه اعضاء بوده و تصميمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرين يا غايبين نافذ خواهد بود.
ماده 26- هیئت مدیره مسئول اداره امور جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا می باشد. تعداد اعضای هیئت مدیره (نه نفر) و تعداد اعضای علی ابدل (دو نفر) می باشند که برای مدت دو سال از بین اعضا انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 27– اعضاء هيئت مديره در اولين جلسه اي که حداکثر يک هفته پس از قطعي شدن انتخابات تشکيل ميشود از بين خود يک نفر به عنوان رئيس ، يک نايب رئيس و يک نفر خزانه درا انتخاب مي نمايند.
ماده 28 – جلسات هيات مديره با حضور اکثریت اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با حداکثر آراء حاضرين معتبر خواهد بود.
تبصره: غيبت اعضاء هيئت مديره پس از سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه موجب برکناري از سمت عضويت در هيئت مديره خواهد بود و عضو يا اعضاي علي البدل که به ترتيب بيشترين آراء را در مجمع عمومي کسب نموده باشند جانشين عضو يا اعضاي برکنار شده خواهند شد که همراه انتخابات ساليانه بازرسان راي گيري مجدد براي يکسال خواهد شد.
ماده 29- اولين هيات مديره مکلف است حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ قطعيت انتخابات حسابي به نام جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي و با امضا مشترک رئيس هيئت مديره و خزانه دار در يکي از بانکهاي شهر تهران افتتاح کند و جوه متعلق به جامعه راهنمايان را در حساب بانکي مذبور واريز نمايد. در انتخابات بعدي با ارائه صورت جلسه مجمع عمومي مبني بر انتخابات هيات مديره جديد آنها را به بانکي که جامعه در آن حساب بانکي دارد معرف نموده و نمونه امضاءهاي مجاز به بانک ارائه خواهد شد.
ماده 30- رئيس هيئت مديره و خزانه دار و يک منتخب هيئت مديره مشترکا صاحبان امضا مجاز اسناد و مدارک مالي و کلا مسئولان اداري و مالي جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي بوده که امضاء رئيس هيئت مديره و دو امضاء متغير مي باشد.
تبصره: کليه مکاتبات اداري و اوراق عادي با امضا رئيس هيات مديره يا نايب رئيس و مهر جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي و کليه اسناد مالي و اوراق بهادار و رسمي و قراردادهاي تعهد آور که به تصويب هيات مديره رسيده باشد. با امضا مشترک رئيس هيات مديره و خزانه دار و يا منتخب هيئت مديره ممهور به مهر جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي معتبر خواهد بود.
ماده 31 – در صورت استعفا فوت يا فقدان صلاحيت هر يک از اعضا هيات مديره به جاي آنان اعضا علي البدل با توجه تقدم آرا جايگزين عضو اصلي هيئت مديره واحد شد.
ماده 32- هيات مديره جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي مکلف است دست کم دو ماه پس از پايان دورهء دو ساله خود مجمع عمومي را براي تجديد انتخابات دعوت نمايد.

ماده33- وظايف و اختيارات هيات مديره:
1- اجراي دقيق اساسنامه جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي با رعايت ضوابط و قوانين بخشنامه هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
2- حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضا
3- افتتاح يا بستن حساب های بانکی .
4- خريد و فروش اموال منقول و غير منقول در صورت لزوم .
5- حضور در مجامع قضايي به نمايندگي از طرف جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي و دفاع از حقوق جامعه با انتخاب وکيل دعاوي.
6- استخدام و عزل و نصب کارمندان اداري
7- دعوت مجامع عمومي طبق مقررات اساسنامه
8- تهيه گزارش ساليانه به مجمع عمومي
9- تهيه و تنظيم تراز مالي و همچنين پيش بيني بودجه ريالي آتي جهت ارائه به مجمع عمومي
10- تدوين آيين نامه هاي داخلي .
11- تعيين ميزان حق عضويت اعضا براساس جدول تعيين شده از طرف مجمع عمومي پس از کسب نظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
12- تاسيس و تصويب شرکتهاي تعاوني و ايجاد امکانات رفاهي براي اعضا
13- انتخاب نماينده و معرفي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به منظور هماهنگي و همکاري با آن سازمان
14- تشکيل کميته ها :
14-1- کميته حقوقي
14-2- کميته حل اختلاف
14-3- کميته بررسي و تدوين آئين نامه ها
14-4- کميته آمار و اطلاعات
14-5- کميته تدارکات و پشتيبانی
14-6- کمیته علمی و آموزشی و تحقیقاتی
ماده 34 – مجمع عمومي تعداد سه 3 نفر به عنوان بازرس اصلي و يک نفر را بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يک سال انتخاب مي نمايد تا بر اساس وظايف خود عمل نمايند. انتخاب مجدد انان بلامانع است.
ماده 35 – وظايف و اختيارات بازرس و يا بازرسان:
الف- نظارت و رسيدگي به دفاتر ، اوراق و اسناد مالي و مراقبت در حسن جريان امور مالي جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي
ب‌- رسيدگي و گواهي گزارش مالي جهت ارائه به مجمع عمومي
ج- رسيدگي به شکايات اعضاء و درصورت لزوم تهيه گزارش براي ارائه به هيئت مديره يا مجمع عمومي.
د- اقدام به دعوت و تشکيل مجمع عمومي در صورت لزوم بر طبق ماده 15 اين اساسنامه و در صورت تاخير انتخابات هيات مديره پس از حداکثر دو ماه پس از پايان دوره .
ه - تهيه و ارائه گزارش عملکرد خود به مجمع عمومي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
ماده 36 – خزانه دار، موظف است در هر مورد بنا به درخواست بازرس کليه دفاتر و اسناد مالي جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي را براي رسيدگي در محل جامعه در اختيار آنان قرار دهد.

ماده 37 – شرايط انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرسان براي انتخاب شدن:
1- داشتن تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
2- نداشتن سابقه محکوميت کيفري
3- مشهور به حسن شهرت و امانت داري
4 - داشتن حداقل 5 سال سابقه کار به عنوان راهنماي ايرانگردي و جهانگردي قبل از شروع و حضور در هيئت مديره جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي
5- عضويت در جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي
6- متدين به يکي از اديان رسمي کشور
7- ارائه کارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت سربازي

فصل چهارم
شرایط انحلال و مقررات مربوط به آن
ماده 38 – انحلال جامعه بر اساس و چارچوب قانون تجارت و با نظر و تائيد سازمان ايرانگردي و جهانگردي صورت مي پذيرد. تبصره: هرگونه اصلاحات در اين اساسنامه پس از طي مراحل پيش بيني شده در مواد اساسنامه با نظر و تائيد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري لازم الاجرا مي باشد و صورت مي پذيرد.

اين اساسنامه مشتمل بر 4 فصل و 38 ماده و 5 تبصره مي باشد که در تاريخ 16 فروردین 1382 به تصویب هیئت موسس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی رسیده و در تاریخ 16 شهریور ماه 1388 توسط مجمع عمومي فوق العاده جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی اصلاح و در 12 صفحه تنظیم گردیده است.