دربـاره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

با توجه به نیاز مبرم به توسعه گردشگری در دهه 60 و احساس وظیفه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1368 به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی راهنمایان ایرانگردی و وجهانگردی و کمک به رونق اقتصاد کلان کشور و صنعت توریسم نیاز به تشکیل تشکلی در این راستا احساس شد. در دهه 70 با رونق روز افزون گردشگری در ایران و ورود گردشگران خارجی به صورت گروهی این بحث در بین راهنمایان با انجام مذاکرات و نشست هایی با سازمان پیگیری شد. پیامد این تلاش های بی وقفه منجر به تاسیس "جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی" در سال 82 شد.

هویت و اهداف راهنمایان عضو این تشکل را بصورت کلی به شکل زیر می توان توضیح داد:
مرکز اصلی جامعه در تهران و محدوده فعالیت جغرافیایی آن کل کشور و راهنمایان ایرانی در خارج از کشور است. بنابراین اعضا جامعه هم در سطح درون مرزی و برون مرزی فعالیت دارند. جامعه خود را موظف به دفاع از حقوق تمامی راهنمایان ایرانی کارت دار و فعال در سطح ملی و بین المللی می داند.

* ایده اولیه تشکیل جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
ایده اولیه تشکیل جامعه راهنمایان از سال 1380 توسط 10 نفر از راهنمایان شکل گرفت. پس از انجام تدارکات اولیه در تیر ماه 1382 اولین جلسه مجمع عمومی برای تشکیل جامعه و انتخاب هیئت مدیره در تهران تشکیل گردید.تا کنون 6 دوره انتخابات هیئت مدیره انجام پذیرفته است. اعضا هیئت مدیره جامعه متشکل از 9 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل و تعداد بازرسان 3 نفر اصلی و یک نفر علی البدل است. اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال و بازرسین برای یک سال انتخاب می شوند.
اعضای کنونی جامعه در حدود 300 نفر هستند که از تهران و شهرستان ها به عضویت جامعه در آمده اند. بر اساس مجمع عمومی سال 1388 ورودی جامعه برابر 50 هزار تومان و حق عضویت سالیانه نیز 50 هزار تومان می باشد. جامعه راهنمایان به ثبت رسمی رسیده و دارای مجوز فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

اساسنامه جامعه

مـقــدمـــه

جهانگردي که در انديشه اسلامي همان سير در آفاق و انفاس ميباشد، از ديرباز با اشکال خاص خود در جوامع بشري وجود داشته که تدريجا مراحل تاريخي و سير تکاملي خود را تا عصر حاضر طي کرده است. اين پديده عموما بر عامل اساسي چون سفر و جابجايي استوار است که خود ناشي از گوناگوني رواني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي انسان ميباشد، بدين خاطر در راستاي اهداف سياستهاي جمهوري اسلامي ايران براي شناسناندن آن در سطــح بين المللي، با عنايت به اينکه صنعت توريسم امروزه در زمينه برقراري روابط اجتماعي و فرهنگي، تعادل بخش رواني در جوامع، تبيين هويت قوي و فرهنگي سنتي، کشف تمدن درخشان کشورها کمک شاياني ميکند و در برقراري روابط بين المللي و استحکام بخشيدن به صلح جهاني نقش مهمي را ايفا ميکند، با اذعان به اينکه ايران داراي امکانات و زمينه هاي بالقوه توريستي و سياحتي است و داراي موقعيت خاص –جهاني و جغرافيايي و برخورداري از جاذبه ها و چشم اندارهاي طبيعي و فرهنگي - هنري و يادمانهاي تاريخي و جاذبه هاي مذهبي و مراکز متعدد ميباشد، با توجه به اينکه صنعت توريسم امروزه به قدري در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورها اهميت دارد، اقتصاددانان انرا "صادرات نامريي" نام نهاده اند.


برای مشاهده متن کامل اساسنامه کلیک کنید...

اهداف و فعالیت ها

جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی اهداف و فعالیت های زیر را در چارچوب اساسنامه ی خود در دستور کار دارد:

• نظارت کلی بر فعالیت راهنمایان و استاندارد سازی فعالیت آنان طبق شیوه های بین المللی آموزشی، علمی و کاربردی و ارتقا سطح دانش و آگاهی راهنمایان از طریق تشکیل سمینارها و میزگرد های علمی با حضور اساتید فن و اساتید دانشگاه های داخل و خارج از کشور.
• ایجاد پوشش بیمه برای کلیه راهنمایان فعال در سطح کشور.
• ایجاد بخش پژوهش و تحقیق در زمینه های مرتبط با گردشگری.
• تلاش در جهت تثبیت وضعیت و احقاق حقوق راهنمایان در چارچوب همکاری دو جانبه با بخش های دیگر گردشگری از جمله سازمان و آژانس ها.
• تشکیل کمیته های علمی-تخصصی برای کارشناسی و مشاوره در سیستم گردشگری کشور.
• ایجاد صندوق تعاونی مسکن.
• تاسیس آموزشگاه جهت تربیت و آموزش راهنمایان در کلیه سطوح.
• ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه گردشگری از سراسر دنیا.
• ارتباط با دانشگا ه های معتبر داخلی و خارجی و فراهم کردن تسهیلات لازم در زمینه تحصیل راهنمایان و ارتقا سطح علمی آنان طی دوره های آموزشی در سطح استانداردهای بین المللی.

برای مشاهده متن کامل اهداف و فعالیت های جامعه کلیک کنید...