مجمع عمومی سالیانه 96 نوبت اول

مجمع عمومی سالیانه 96 نوبت اول
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
موسسه جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی ثبت شده به شماره 15819
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم موسسه جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردیدعوت می شودتا در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول که در تاریخ 96/4/14 روز چهارشنبه رأس ساعت 15 در دفتر جامعه راهنمایان واقع در میدان هفت تیر، جنب فروشگاه یاس، خیابان عبدالکریم شریعتی،نبش بهار شمالی، پلاک 4 واحد 5 حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 1395
انتخاب اعضای هیئت مدیره و علی البدل
انتخاب بازرسین
ارائه گزارش تراز مالی سال 1395
هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
چهارشنبه 17 خرداد 1396